Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 7 клас в гр. Габрово
Име Клас Училище Град Точки
Александър Христофоров Мичев 7 СУ "Васил Левски" Севлиево 85
Ана Мирославова Маркова 7 СУ "Васил Левски" Севлиево 58
Ани Николаева Петкова 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 91
Борис Ивайлов Карабойков 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 110
Давид Валентинов Атанасов 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 86
Деница Стефанова Георгиева 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 82
Ивайло Симеонов Симеонов 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 87
Калина Ивова Игнатова 7 СУ "Васил Левски" Севлиево 62
Магдалина Ганкова Минкова 7 СУ "Васил Левски" Севлиево 49
Мария Томчева Бешева 7 СУ "Васил Левски" Севлиево 20
Николета Калинова Стойнова 7 ППМГ "Никола Обрешков" Казанлък 120
Рая Ивова Шикова 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 135
Тодор Мариянов Зеленков 7 ОУ "Св. Патриарх Евтимий” В. Търново 130