Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 8 клас в гр. Габрово
Име Клас Училище Град Точки
Александър Бисеров Кънчев 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 103
Антония Христова Николова 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 110
Виктория Алексиева Чиликова 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 73
Даниел Даниелов Петров 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 111
Даниел Живков Желев 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 83
Калина Росенова Досева 8 ПМГ "Васил Друмев" Велико Търново 102
Радостина Тодорова Бочукова 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 87
Ясен Пламенов Пенчев 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 157