Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 10 клас в гр. Габрово
Име Клас Училище Град Точки
Адреан Николаев Деков 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 96
Мина Иванова Попова 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 100
Яна Цветанова Василева 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 105