Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 11 клас в гр. Габрово
Име Клас Училище Град Точки
Веселин Александров Димов  11 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 141
Виктория Ангелова Иванова 11 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 113
Добрин Венциславов Башев 11 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 132
Кристиан Красимиров Пашов 11 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 106
Траяна Ивова Георгиева 11 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 143