Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 12 клас в гр. Габрово
Име Клас Училище Град Точки
Адриян Ивов Ибовски 12 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 159
Радослав Емилов Иванов 12 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 135