Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 8 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Георги Тодоров Колев 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 106
Емил Миленов Славов 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 101
Ива Иванова Ичевска 8 ЕГ "Пловдив" Пловдив 175
Мартин Василев Костадинов 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 119
Радостин Лозанов Чолаков 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 125