Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 9 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Васил Асенов Кръстенов 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 130
Весела Георгиева Балдева 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 172
Елена Димитрова Калковска  9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 83
Емин Шукри Арифов 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 178
Иван Илиев Николов 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 114
Иван Стефанов Шилев 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 162
Камелия Димитрова Димитрова 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 172
Мартина Георгиева Маркова 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 172