Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 10 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Габриела Кунова Чавгова 10 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 137
Силвия Тодорова Гелина 10 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 147