Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 11 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Атанас Манолов Семов 11 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 169
Йолина Пламенова Георгиева 11 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 175
Мария Василева Добрева 11 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 175