Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 12 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Иван Тодоров Иванов 12 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 174
Йоана Радева Минекова 12 ЕГ"Пловдив" Пловдив 58