Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 10 клас в гр. София
Име Клас Училище Град Точки
Александър Дойчинов 10 125 СУ   161
Ангел Райчев 10 125 СУ   193
Андон Тодоров 10 СМГ   205
Борислав Кирилов Кирилов 10 ПЧМГ   210
Борислав Стоянов 10 125 СУ   153
Веселин Пламенов Дерменджиев 10 Проф.д-р Васил Златарски   68
Габриела Йорданова Василева 10 Ливанско у-ще   82
Деян Минков 10 125 СУ   111
Димитър Русев 10 125 СУ   156
Димитър Сотиров 10 СМГ   124
Емма Копе 10 Фр.лицей   97
Ирина Аладжова 10 СМГ   110
Константин Каменов Каменов 10 СМГ   185
Кристиан Михаилов Кръстев 10 ПЧМГ   115
Любослав Иванов Стефанов 10 ПЧМГ   160
Мартин Димитров 10 125 СУ   147
Монир Жихад Ел-Бикай 10 ПЧМГ   162
Никола Георгиев Славчев 10 ПЧМГ   161
Никола Станиславов Витанов 10 СМГ   127
Павел Василев Николов 10 ПЧМГ   130
Павел Иванов Панев 10 СМГ   183
Петър Дойнов 10 АК   153
Филип Иванов Тодоров 10 СМГ   173
Христо-Чочо Владовски 10 125 СУ   130