Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 12 клас в гр. София
Име Клас Училище Град Точки
Мартин Русланов Германов 12 СМГ София 187