Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 3 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Александра Иванова Иванова 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 68
Александър Мартинов Лунгов 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 63
Александър Петков Петков  3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 55
Анита Ангелова Филипова 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 82
Берк Илхан Мустафа 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 28
Богдан Георгиев Върбанов 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 101
Божидар Боянов Кинев 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 75
Борис Веселинов Радушев 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 64
Борис Константинов Желев 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 28
Валентина Радостинова Радулова 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 49
Венелин Антонов Антонов 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 51
Виктор Данаилов Кънчев 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 42
Виктория Здравкова Герогиева 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 60
Виктория Илиянова Илиева 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 51
Виктория Тунчерова Ниазиева 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 107
Габриела Мартинова Станчева 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 35
Георги Петков Станков 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 46
Гергана Велиславова Филчева  3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 51
Герчо Петров Петров 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 52
Далия Даниелова Драгомирова 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 55
Дамян Венелинов Бояджиев 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 107
Даниел Здравков Маринов 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 49
Дарин Христов Андонов 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 42
Дарина Любенова Илиева 3 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 117
Дария Данаилова Пейчева 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 53
Елена Георгиева Георгиева 3 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 98
Емре Реджеб Осман 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 49
Зара Веселинова Маринова 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 59
Ибрахим Тургут Юзджан 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 56
Ивайло Живков Ганчев 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 65
Иван Асенов Афенлиев 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 30
Илина Ивайлова Ганчева 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 78
Йово Лазаров Иванов 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 83
Камен Невенов Петров 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 59
Константин Дамянов Динков 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 76
Кристиян Емилов Костов 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 72
Кристиян Ивайлов Иванов 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 35
Кристиян Любомиров Велков 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 69
Кяшиф Мустафа Реджеб 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 59
Лиана Антонова Дойчева 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 81
Лили Бориславова Борисова 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 68
Максимилиан Милков Димитров 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 68
Максимилиана Пламенова Петрова 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 41
Марина Мартинова Гатева 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 73
Мария Андонова Донева 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 117
Мария Кристиянова Христова 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 46
Мартин Атанасов Василев 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 62
Мартин Миленов Ганчев 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 58
Моника Мартинова Димитрова 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 62
Нелин Мустафа Исмаил 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 63
Никол Венциславова Георгиева 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 31
Полина Георгиева Узунова 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 95
Пресиян Галинов Тенев 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 74
Пресияна Тодорова Илиева 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 49
Рада Калоянова Колева 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 79
Ралица Анатолиева Николаева 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 41
Рая Димитрова Янкова 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 58
Самуил Владиславов Величков 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 86
Свилен  Антонов Орманов 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 41
Сезги Сезгин Кямил 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 35
Селин Гюрканова Фикретова 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 58
Селин Нехат Рафи 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 43
Симона Драганова Тончева 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 35
Симона Миленова Георгиева 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 65
Симона Недялкова Иванова 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 112
Сияна Димитрова Димитрова 3 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 128
Сияна Лазарова Лазарова 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 67
Яна Тодорова Тодорова 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 43