Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 4 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Айсу Билянтова Мехмедова 4 НУ "Княз Борис І" Шумен 52
Александър Кирилов Стоянов 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 61
Анджелина Петрова Йорданова 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 74
Аслъ Олджай Бехчет 4 НУ "Княз Борис І" Шумен 86
Баръш Ахмедов Бозов 4 НУ "Княз Борис І" Шумен 84
Бела Иванова Капралова 4 СУ "Панайот Волов" Шумен 49
Борис Стефанов Живков 4 ОУ "Св. св Кирил и Методи" с. Царев брод 66
Васил Владимиров Пощаров 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 82
Велислав Радославов Славов 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 83
Виктор Валериев Йорданов 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 70
Габриел Миленов Чергански 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 60
Габриела Иванова Ачева 4 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 74
Габриела Мирославова Маринова 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 102
Габриела Николаева Колева 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 74
Галин Лъчезаров Терзийски 4 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 30
Георги Александров Георгиев 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 67
Георги Владимиров Пощаров 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 66
Георги Чавдаров Спасов 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 93
Демет Бейхан Хакъ 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 88
Деница Красимирова Кирова 4 СУ "Васил Левски" Шумен 35
Димитър Веселинов Владимиров 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 104
Димитър Стефанов Стоянов 4 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 74
Еврен Ердинч Февзи 4 НУ "Княз Борис І" Шумен 97
Елена Руменова Йорданова 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 63
Елиа Владимирова Узунова 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 104
Елис Ибрямова Рамаданова 4 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 35
Елица Георгиева Ефтимова 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 68
Емма Тодорова 4 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 52
Жана Миленова Петрова 4 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 84
Ивайла Галинова Гилева 4 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 23
Ивайла Галинова Трифонова 4 СУ "Панайот Волов" Шумен 54
Ивайло Галинов Банков 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 77
Иван Иванов Георгиев 4 НУ "Княз Борис І" Шумен 83
Иванна Ивайлова Иванова 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 75
Иво Венциславов  Венков 4 СУ "Панайот Волов" Шумен 40
Изабел Стоянова Иванова 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 49
Ипек Ахмедова Хюсеинова 4 НУ "Княз Борис І" Шумен 28
Йоана Станимирова Николова 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 49
Калия Светлозарова Ненова 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 47
Кирил Добромиров Мичев 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 77
Константин Свиленов Киров 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 68
Кристиан Йорданов Йорданов 4 НУ "Княз Борис І" Шумен 65
Кристиян Светославов Василев 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 69
Кристиян Христов Христов 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 59
Любов Мирославова Сачанска 4 ОУ "Св. св Кирил и Методи" с. Царев брод 52
Магдалена Ивалинова Иванова   4 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 41
Маргарита Йорданова Димова 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 101
Мартин Галинов Стоянов 4 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 51
Мартин Калинов Ганчев 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 88
Мелек Хюсеинова 4 НУ "Княз Борис І" Шумен 77
Мерт Сезгин Мехмед 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 59
Мертджан Мустафа Зюлкяр 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 84
Мирослав Стилиянов Ганчев 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 96
Митко Калоянов Янков 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 79
Михаил Мариянов Великов 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 108
Наз Идриз Дургут 4 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 49
Никол Руменова Кънчева 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 82
Никол Станимирова Станкова 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 85
Николай Пламенов Николов 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 104
Николета Павлова Павлова 4 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 115
Ния Ивайлова Гогова 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 61
Ния Миленова Стефанова 4 СУ "Панайот Волов"  Каспичан 69
Петър Венциславов Колев 4 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 62
Петър Константинов Великов 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 35
Петър Тихомиров Тодоров 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 71
Пламена Карамфилова Попова 4 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 88
Пресияна Стоянова Бакалова 4 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 52
Селена Каменова Попова 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 107
Серкан Ердалов Ахмедов 4 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 52
Силвена Ивайлова Бозова 4 СУ "Панайот Волов" Шумен 70
Стефан Ивайлов Серафимов 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 61
Теодор Динчов Господинов 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 58
Теодор Илиянов Илиев 4 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 42
Тодор Йорданов Маринов 4 НУ "Княз Борис І" Шумен 28
Фейза-Нур Фетхъева Ибрахимова 4 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 106
Цветелина Руменова Дончева 4 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 50
Чавдар Петров Методиев 4 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 78