Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 6 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Атанас Петков Петков 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 77
Виктор Владимиров Диманов 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 53
Здравко Светлозаров Николов 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 83
Йордан Ивайлов Илиев 6 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 99
Нермин Хюсмен Идириз 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 95
Никола Вълчев Вълчев 6 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 114
Теодор Лъчезаров Тодоров 6 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 54