Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 7 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Александра Делянова Ангелова 7 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 58
Александър Валериев Петков 7 ОУ "Св. св Кирил и Методи" с. Царев брод 82
Весела Георгиева Николова  7 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 117
Даниел Илиев Койнов 7 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 138
Момчил Петров Иванов 7 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 45
Ная Димитрова Димитрова 7 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 121
Орхан Седат Фикрет 7 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 81
Цвета Георгиева Георгиева 7 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 117