Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 8 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Стефан Ивайлов Стоянов 8 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 114