Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 9 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Християн Руменов Денчев 9 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 134