Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 11 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Боян Радославов Кърджиев 11 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 127
Виктория Георгиева Георгиева  11 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 102
Иван Мирославов Пенев 11 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 112
Иван Яворов Смиленов  11 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 130
Стефано Димитров Вълков 11 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 115
Ферит Тамеров Исмаилов 11 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 141