Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 2 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Александра Живкова Желева 2 ОУ "П.Хитов" Сливен  76
Александра Иванова Желева 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  72
Александра Йорданова Урумова 2 СУ "П. Яворов" Сливен  77
Александър Валентинов Василев 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  21
Анита Антонова Монева 2 ОУ "Христо Ботев" Сливен  65
Анна-Мария Николова Попова 2 СУ "П. Яворов" Сливен  49
Атанас Тодоров Тодоров 2 СУ "П. Яворов" Сливен  53
Атанас Христов Калцов 2 НУ "Васил Левски" Сливен  58
Ванина Димитрова Димитрова 2 СУ "К. Константинов" Сливен  82
Виктория Димитрова Кавалова 2 НУ "Васил Левски" Сливен  51
Габриела Георгиева Илиева 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  65
Георги Станимиров Гинев 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  37
Данаил Димитров Крайчев 2 ОУ "Елисавета Багряна" Сливен  35
Даниел Динков Динев 2 НУ "Васил Левски" Сливен  54
Диляна Дилянова Станкова 2 ОУ "Христо Ботев" Сливен  51
Димитър Димитров Куршумов 2 СУ "П. Яворов" Сливен  49
Димитър Найденов Пашамов 2 НУ "Васил Левски" Сливен  40
Емилия Христова Бахчеванова 2 НУ "Васил Левски" Сливен  75
Жанета Даниел Желева 2 ОУ "Панайот Хитов" Сливен  55
Ива Костова Големецова 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  58
Йоана Иванова Каравевлова 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  83
Йоанна Петкова Калайджиева 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  49
Калоян Николаев Кирилов 2 ОУ "Христо Ботев" Сливен  56
Константин Тодоров Теодосиев 2 ОУ "Христо Ботев" Сливен  72
Константина Стефанова Попова 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  49
Криста Веселинова Стоянова 2 НУ "Васил Левски" Сливен  28
Кристиан Иванов Мъндев 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  56
Кристиан Родолф Кинсиклоунон 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  41
Кристина Красимирова Кондева 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  76
Кристиян Петров Петров 2 НУ "Васил Левски" Сливен  45
Мартин Атанасов Савов 2 ОУ "Елисавета Багряна" Сливен  46
Мартин Ганчев Ганев 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  49
Мартин Красимиров Димитров 2 НУ "Васил Левски" Сливен  63
Мартин Пламенов Тонев 2 СУ "П. Яворов" Сливен  57
Никол Георгиева Балездрова 2 ОУ "Христо Ботев" Сливен  79
Никол Стайкова Димитрова 2 ОУ "Христо Ботев" Сливен  90
Никола Красимиров Терзиев 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  66
Никола Пламенов Пенков 2 ОУ "Христо Ботев" Сливен  70
Огнян Иванов Начев 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  45
Пламена Василева Дикова 2 СУ "П. Яворов" Сливен  35
Радослав Георгиев Иванов 2 СУ "К. Константинов" Сливен  7
Радост Кирилова Манойлова 2 СУ "К. Константинов" Сливен  59
Ралица Станиславова Иванова 2 ОУ "Елисавета Багряна" Сливен  83
Рая Стефанова Сиромахова 2 ОУ "Христо Ботев" Сливен  75
Рустислав Валентинов Русев 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  27
Станимир Иванов Иванов 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  21
Стефани Тонева Бати 2 СУ "П. Яворов" Сливен  42
Стефка Николаева Иванова 2 ОУ "Христо Ботев" Сливен  64
Стилян Пламенов Маринов 2 СУ "К. Константинов" Сливен  27
Таня Атанасова Атанасова 2 СУ "К. Константинов" Сливен  28
Христо Стефанов Христов 2 ОУ "Христо Ботев" Сливен  46
Янис Елтимир Янчев 2 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен  21