Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 5 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Александър Димитров Абаджиев 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 58
Александър Емилов Енчев 5 ОУ "Е. Багряна" Сливен 48
Ангел Пламенов Иванов 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 47
Антонио Цветанов Русинов 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 77
Борис Николаев Димов 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 54
Виктор Христов Друмев 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 79
Галина Рускова Илиева 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 26
Георги Николаев Райчев 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 69
Иван Константинов Панайотов 5 ОУ "Д. Петров" Сливен 28
Иванелия Петрова Петрова 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 69
Константин Николаев Колев 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 42
Косара Цветелинова Ганчева 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 55
Любомир Светлозаров Савов 5 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен 62
Мария Веселинова Кабаджова  5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 72
Марияна Софиева Димитрова 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 95
Мартин Юлиянов Динев 5 ОУ "Е. Багряна" Сливен 52
Раян Деянов Камаринчев 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 88
Стефан Виденов Видев 5 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен 83
Теодор Георгиев Стоянов 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 54
Христиана Христова Халачева 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 85