Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 6 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Александър Стефанов Турсунлийски 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 80
Андон Димитров Такев 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 79
Божидар Димитров Тодоров 6 СУ "Й. Йовков" Сливен 42
Божидар Живков Желев 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 85
Галин Юриев Михалев 6 СУ "П. К. Яворов" Сливен 21
Георги Николаев Къчев 6 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен 82
Данаил Ивов Петров 6 СУ "П. К. Яворов" Сливен 20
Даниел Даниелов Йорданов 6 СУ "П. К. Яворов" Сливен 14
Денис Николаев Сираков 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 125
Диан Богданов Сотиров 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 96
Елена Василева Карадимова 6 СУ "П. К. Яворов" Сливен 77
Елеонора Петрова Василева 6 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен 83
Йоана Веселинова Димитрова 6 СУ "П. К. Яворов" Сливен 82
Йоана Златкова Кокошкова 6 СУ "П. К. Яворов" Сливен 63
Мария Станимирова Иванова 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 99
Никалас Венелинов Георгиев 6 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен 47
Николай Веселинов Василев 6 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен 73
Радослав Валентинов Пашаланов 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 57
Сави Ясенов Янкулов 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 71
Станимира Иванова Димитрова 6 ОУ "Хр. Ботев" Сливен 74
Стефан Стефанов Стоянов 6 СУ "П. К. Яворов" Сливен 53
Стефан Тодоров Тодоров 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 80
Христо Стоянов Христов 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 102