Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 7 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Ивайло Станимиров Мъндев 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 71
Мария Йорданова Колева 7 СУ "К. Константинов" Сливен 126
Николай Георгиев Узунов 7 СУ "Н. Рилски" Твърдица 110
Теодор Галинов Костадинов 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 99
Теодора Тодорова Кацарова 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 72