Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 8 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Виктория Лъчезарова Видева 8 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 71
Мария Атанасова Къчева 8 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 141
Милица Ангелинова Лазарова 8 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 96