Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 9 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Никола Йорданов Колев 9 ПГПЗЕ "З. Стоянов" Сливен 113
Розалина Иванова Влахова 9 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 114
Томислав Иванов Пенков 9 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 77