Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 10 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Васил Иванов Николов 10 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 113
Дария Ангелинова Лазарова 10 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 89
Преслава Светлозарова Стефанова 10 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 93