Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 8 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Ахил Ахмад Шаер 8 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 73
Беатрис Денислав Йоцова 8 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 90
Мартин Миленов Чернев 8 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 74
Михаил Михайлов Добрев 8 ЕГ "Пейо Яворов" Силистра 109
Николай Йорданов  Георгиев 8 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 145
Славея Василева Андреева 8 ЕГ "Пейо Яворов" Силистра 67
Снежана Георгиева Трендафилова 8 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 73
Стилиян Ангелов Петров 8 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 129
Теодор Светлозаров Иванов 8 ЕГ "Пейо Яворов" Силистра 41