Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 6 клас в гр. Враца
Име Клас Училище Град Точки
  6 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 61
  6 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 35
  6 ОУ "Цанко Церковски" Мизия 42
  6 ОУ "Цанко Церковски" Мизия 28
  6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 40
  6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 29
  6 СУ "Христо Ботев" Враца 47
  6 СУ "Христо Ботев" Враца 33
Алекс Димитров Георгиев 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 102
Александра Асенова Асенова 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 57
Александра Веселинова Борисова 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 68
Александра Димчева Димова 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 43
Александрина Радославова Александрова 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 106
Александър Анатолиев Христов 6 ОУ "Цанко Церковски" Мизия 56
Александър Калинов Николов 6 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 42
Бенедетта Джеранно Бенедетто 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 70
Божана Романова Михайлова 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 55
Борис Пламенов Друмев 6 ОУ "Св. Климент Охридски" Бяла Слатина 42
Валерия Петрова Беновска 6 ОУ "Св. Климент Охридски" Бяла Слатина 63
Ванина Йордан Георгиева 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 39
Гергана Георгиева Горанова 6 СУ "Св. Св. Кирил и Митодий" Козлодуй 71
Деница Мирославова Павлова 6 СУ "Иван Вазов" Мездра 35
Димитър Тодоров Димитров  6 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 51
Дора Йорданова Николчева 6 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 59
Елизабета Цветелинова Цолова 6 СУ "Иван Вазов" Мездра 72
Жени Владимирова Желева 6 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 43
Ивана Александрова Атанасова 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 56
Ивана Иванова Георгиева 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 57
Калоян Тодоров Тошев 6 СУ "Христо Ботев" Враца 31
Катерина Ивайлова Боянина 6 СУ "Никола Войводов" Враца 66
Катерина Мирославова Гетова 6 СУ "Иван Вазов" Мездра 96
Катрин Даниелова Торньова 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 62
Киара Василева Пешанова 6 СУ "Иван Вазов" Мездра 36
Константин Ивов Нецов 6 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 78
Кристиян Атанасов Атанасов 6 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 70
Лора Борисова Якимова  6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 45
Лора Иванова Петранова 6 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 7
Мартин Петров Андреев 6 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 107
Михаел Пламенов Цанев 6 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 34
Момчил Светлозаров Митев 6 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 48
Натали Иванова Цветкова 6 ОУ "Христо Ботев" Мездра 42
Ния Николаева Механджиева 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 59
Ния Пламенова Панова 6 ОУ "Цанко Церковски" Мизия 35
Ния Хари Димитрова 6 ОУ "Христо Ботев" Мездра 86
Петър Валентинов Георгиев 6 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 118
Пламен Ивайлов Боцев 6 СУ "Никола Войводов" Враца 62
Полина Цанкова Пешева 6 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 84
Радостин Василев Пенчев 6 ОУ "Христо Ботев" Мездра 48
Ралица Руменова Благоева 6 ОУ "Цанко Церковски" Мизия 28
Ралица Симеонова Илиева 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 52
Рая Радославова Владимирова 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 37
Рая Тихомирова Михайлова 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 76
Силвия Александрова Аврамова 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 67
Сияна Йоулдзюн Сун 6 СУ "Христо Ботев" Враца 35
Теодор Цветелинов Тодоров 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 27
Теодора Димитрова Георгева 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 60
Христина Николова Христова 6 СУ "Христо Ботев" Враца 28
Цветелина Горанова Цонкова 6 ОУ "Христо Ботев" Мездра 86
Цветина Боянова Ангелова 6 СУ "Христо Ботев" Враца 59
Цветина Мартинова Димитрова 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 69
Явор Георгиев Фиданов 6 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 79
Ясения Цветомирова Горанчева 6 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 41