Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 8 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Николай Антонов Благов 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 92
Николина Владимирова Радева 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 137