Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 9 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Виктор Николаев Николов 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 114
Ивана Иванова Москова 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 115
Йоана Милкова Костова 9 I ЕГ Варна 75
Маргулан Ерланович Исмолдаев 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 179
Мартин Славчев Славов  9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 141
Месру Месру Гемеджи 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 163