Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 10 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Александър Деянов Донков 10 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 125
Димитър Руменов Пандев 10 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 129