Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 11 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Катерина Светославова Добрева 11 НГХНУ Варна 76
Михаил Делянов Щерев 11 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 125