Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 12 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Емилиян Венциславов Стефанов 12 МГ "Д-р Петър Берон" Варна  150