Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 7 клас в гр. Ямбол
Име Клас Училище Град Точки
Георги Благоев Димитров 7 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 117
Жанет Михова 7 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 75
Йоана Тодорова 7 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 76
Лора Трошанова 7 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 64
Лъчезар Стоянов Тонев 7 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 110
Росен Руменов Данаилов 7 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 89
Стилиан Кайали 7 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 65