Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 8 клас в гр. Ямбол
Име Клас Училище Град Точки
Георги Светославов Славов 8 СУ “Св. Климент Охридски”  Ямбол 72
Лилия Тодорова 8 СУ "Д-р Петър Берон" Тополовград 32
Мария Славова 8 СУ "Д-р Петър Берон" Тополовград 70