Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 12 клас в гр. Ямбол
Име Клас Училище Град Точки
Даниел Милчев Бумбалов 12 СУ “Св. Климент Охридски”  Ямбол 185