Резултати на участниците в XХX турнир "Черноризец Храбър" (2021 г.)
от 12 клас в гр. Добрич
Име Клас Училище Град Точки
Елена Павлинова Вутова 12. клас ПМГ ,,Иван Вазов" Добрич 144