Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 9 клас- онлайн
Име Клас Училище Град Точки
Денис Пачеджиев 9 НПГ ,,Димитър Талев" Гоце Делчев 57
Елиф Рафетова Пачеджиева 9 НПГ ,,Димитър Талев" Гоце Делчев 63
Инна Бисерова Таирова 9 НПГ Димитър Талев Гоце Делчев 54
Случаен Човек123 9     71
Фатима Застругова 9 НПГ ''Димитър Талев'' Гоце Делчев 57
Фикри Фикриев Асипов 9 НПГ Димитър Талев Гоце Делчев 61