Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 8 клас в гр. София - ПЧМГ
Име Клас Училище Град Точки
Аделина Цветкова Доровска 8 ПЧМГ   175
Александър Йорданов Генов 8 Американски колеж в София   101
Андрей Здравков Стефанов 8 ПЧМГ   175
Анна Томова Янакиева 8 ПЧМГ   161
Велина Николаева Велева 8 ПЧМГ   110
Георги Жасмин Желев 8 ПЧМГ   79
Ева Иво Николова 8 ПЧМГ   135
Мария-Касия Людмилова Петрова 8 ПЧМГ   175
Михаела Росенова Константинова 8 ПЧМГ   108
Моника Станимирова Илиева 8 ПЧМГ   168
Цветелина Христова Христова 8 СГСАГ   123