Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 10 клас в гр. София 
Име Клас Училище Град Точки
Алберт Константин Асенов Иваницов 10 ПЧМГ София 194
Борис Калинов Азгоров 10 ПЧМГ София 159
Георги Георгиев Славчев 10 ПЧМГ София 173
Илия Константинов Василев 10 ПЧМГ София 196
Милен Миленов Шуманов 10 ПЧМГ София 201