Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 5 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Александра Бориславова Анева  5 МГ Акад.  Кирил Попов  Пловдив  105
Александър Георгиев Паскалев 5 ПМГ Константин Величков Пазарджик 105
Александър Стаев Кайряков 5 МГ Академик Кирил Попов Пловдив 122
Ани Илиева 5 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 83
Веселина Станиславова Веселинова 5 МГ "Кирил Попов" Пловдив 104
Виктория Павлова Тронкосо  5 МГ "Акад. Кирил Попов"  Пловдив  118
Владислав Калинков 5 СУ “Св Патриарх Евтимий“ Пловдив 108
Георги Иванов Лазев 5 ОУ"Васил Петлешков"  Пловдив 85
Георги Милков Якубов 5 МГ “Акад. Кирил Попов”,  Пловдив 129
Георги Стоянов Митов  5 МГ "Акад.К. Попов" Пловдив 101
Дариан Балик Джамбазов 5 МГ"Акад. Кирил Попов" Пловдив 99
Делян Николаев Павлов 5 СУ “СВ. Патриарх Евтимий” Пловдив 82
Десислава Светлинова Нейкова 5 МГ Акад Кирил Попов Пловдив 126
Ивайло Огнянов Томов 5 СУ "Св. Патриах Евтимий" Пловдив 121
Йордан Костадинов Бабаджанов 5 МГ "Академик К. Попов" Пловдив 125
Калоян Кирилов Андонов  5 ОУ Княз Александър 1  Пловдив  66
Магдалена Василева  5 Княз Александър 1 ГР.Пловдив Пловдив 81
Мария Тодорова Пехливанова  5 ОМГ " Академик Кирил Попов" Пловдив  108
Михаил Аспарухов Митов 5 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 120
Никола Ивелинов Иванов 5 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 111
Павел Николаев Атанасов 5 СУ”Свети Патриарх Евтимий” Пловдив 106
Сияна Танкова Станилова 5 ОМГ Академик Кирил Попов Пловдив 126
Теодор Славков Иванов 5 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 108
  5   Пловдив 98