Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 9 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Анастасия Хронева Хронева  9 МГ Академик Кирил Попов  Пловдив 118
Велислав Теодоров Джелепов 9 МГ ,,Акад. Кирил Попов'' Пловдив 120
Георги Ивайлов Войнаков  9 МГ "Акад. Кирил Попов"  Пловдив 129
Дара Георгиева Томова  9 МГ Пловдив  Пловдив  113
Димана Мирославова Праматарова 9 МГ “Акад. Кирил Попов” Пловдив 184
Камелия Атанасова Кърпачева 9 МГ "Академик Кирил Попов" Пловдив 123
Кристиян Стефанов Колев 9 МГ "Академик Кирил Попов" Пловдив 127