Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 11 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Александра Росенова Караиванова 11 Национална търгоска гимназия - Пловдив Пловдив 54
Ива Иванова Ичевска 11 ЕГ "Пловдив" Пловдив 134