Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 4 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Александър Андреев Кадирев 4 НУ "Васил Левски" Сливен 114
Александър Георгиев Андреев 4 НУ "Васил Левски" Сливен 34
Аня Стефанова Немцова 4 НУ "Васил Левски" Сливен 58
Благовеста Росенова Русчева 4 НУ "Васил Левски" Сливен 70
Борис Николаев Караколев 4 СУ "Константин Константинов" Сливен 78
Вая Петрова Монева 4 ОУ "Христо Ботев" Сливен 48
Велизар Светозаров Събев 4 ОУ "Д-р Иван Селимински" Сливен 96
Виктор Димитров Йоргов 4 СУ "Константин Константинов" Сливен 75
Виктория Николаева Емилова 4 СУ "Йордан Йовков" Сливен 51
Виктория Христова Спасова 4 ОУ "Димитър Петров" Сливен 80
Вили Костова Панова 4 СУ "Йордан Йовков" Сливен 65
Габриела Стоянова Стоянова 4 ОУ "Димитър Петров" Сливен 49
Георги Владимиров Славов 4 СУ "Константин Константинов" Сливен 95
Георги Иванов Стоянов 4 СУ "Пейо Яворов" Сливен 70
Дамян Мирославов Митев 4 ОУ "Д-р Иван Селимински" Сливен 92
Дария Венелинова Джиджева 4 НУ "Васил Левски" Сливен 50
Дария Димитрова Мешлинкова 4 ОУ "Христо Ботев" Сливен 49
Емма Чернинкова 4 ОУ "Д-р Иван Селимински" Сливен 103
Енис Руждиев Хамидов 4 ОУ "Н. Й. Вапцаров" Сливен 79
Зорница Тодорова Костова 4 ОУ "Д-р Иван Селимински" Сливен 104
Ива Златинова Стоянова 4 ОУ "Христо Ботев" Сливен 81
Ивайла Славова Славова 4 НУ "Васил Левски" Сливен 93
Иван Добромиров Иванов 4 ОУ "Д-р Иван Селимински" Сливен 128
Иванина Руменова Иванова 4 ОУ "Д-р Иван Селимински" Сливен 48
Искрен Пламенов Георгиев 4 ОУ "Христо Ботев" Сливен 92
Катрина Веселинова Дякова 4 ОУ "Елисавета Багряна" Сливен 69
Кристина Павлова Павлова 4 НУ "Васил Левски" Сливен 112
Кристиян Яворов Гочев 4 ОУ "Димитър Петров" Сливен 74
Максим Явор Нейчев 4 СУ "Пейо Яворов" Сливен 92
Мартин Георгиев Русинов 4 ОУ "Д-р Иван Селимински" Сливен 96
Мелда Севгинова Бекирова 4 ОУ "Н. Й. Вапцаров" Сливен 95
Мерт Мустафов Хикметов 4 ОУ "Н. Й. Вапцаров" Сливен 47
Милен Миленов Трендафилов 4 СУ "Йордан Йовков" Сливен 57
Николета Диянова Калайджиева 4 НУ "Васил Левски" Сливен 68
Павлена Пламенова Димова 4 НУ "Васил Левски" Сливен 63
Петър Росенов Русчев 4 НУ "Васил Левски" Сливен 66
Радослав Руменов Василев 4 ОУ "Димитър Петров" Сливен 49
Симеон Илин Йорданов 4 ОУ "Елисавета Багряна" Сливен 60
Симона Николаева Конарева 4 НУ "Васил Левски" Сливен 62
Стелиан Станиславов Стефанов 4 НУ "Васил Левски" Сливен 71
Теодор Костов Кючумбов 4 НУ "Васил Левски" Сливен 91
Филиз Мехмедова Халидова 4 ОУ "Н. Й. Вапцаров" Сливен 63
Юзгюр Хайрула Шаиб 4 ОУ "Н. Й. Вапцаров" Сливен 50