Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 8 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Валентин Кирилов Кирилов 8 ППМГ "Никола Обрешков" Казанлък 119
Венцислав Мирославов Колев 8 СУ "Йордан Йовков Сливен 50
Веселин Евгениев Стоянов 8 СУ "Йордан Йовков Сливен 50
Раян Деянов Камаринчев 8 ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 159