Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 11 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Мария Атанасова Къчева 11 ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 116