Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 8 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Алекс Мартинов Киричев 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 157
Боян Петров Димитров 8 ПГКМС Варна 69
Василена Веселинова Веселинова 8 ПГКМС Варна 76
Виолета Диянова Стоянова 8 ПГКМС Варна 72
Евгений Сергеевич Шкуратов 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 125
Калоян Панчов Панчовски 8 I ЕГ Варна 100
Камен Петров Димитров 8 ПГКМС Варна 81
Константин Иванов Калев 8 ПГКМС Варна 66
Кристина Красимирова Симеонова 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 121
Максим Емилов Ралев 8 ПГКМС Варна 93
Марино Богданов Георгиев 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 125
Тина Веселинова Тунчева 8 ПГКМС Варна 97
Християн Маргаритов Маргаритов 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 118