Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 9 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
205 9   Варна 95
Алекс Александров Андреев 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 131
Дивна Ивелинова Йорданова 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 138
Добромир Светлинов Иванов 9 ПГКМС Варна 72
Емил Бориславов Даковски 9 I ЕГ Варна 106
Йоан Климентов Кирилов 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 148
Калин Ивелинов Иванов 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 152
Магдалена Христова Христова 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 140
Натали Георгиева Георгиева 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 129
Теодора Светломирова Желязкова 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 127
Ясен Миленов Ангелов 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 132