Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 10 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
472 10 СУХНИ "Константин Преславски" Варна 65
Веселин Николаев Маркович 10 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 210
Грасиела Тодорова Атанасова 10 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 143
Добромир Добромиров Ангелов 10 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 210
Михаил Веслинов Касабов 10 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 112
Цветан Иванов Тинев 10 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 163