Резултати на участниците в XХXI турнир "Черноризец Храбър" (2022 г.)
от 11 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Лилия Миленова Антонова 11 I ЕГ Варна 83